Torpedia

Biznes opiera się na decyzjach ludzkich.

Kiedy firma potrzebuje zmian?

księgowość firm

Choć rozwój firmy uzależniony jest od szeregu czynników, może się okazać, że wdrażane przez nas plany w pewnym momencie przestaną się sprawdzać. Jeżeli więc czujemy, że nasza firma potrzebuje zmian, powinniśmy sumiennie przeprowadzać restrukturyzację, planując wcześniej wszystkie kroki. Bardzo ważne jest to, aby nie działać w sposób chaotyczny i pod wpływem emocji, ponieważ zamiast sobie pomóc możemy jedynie zaszkodzić. Spokojne podejście – nawet w chwili dużego kryzysu – pozwala na szybsze „pozbieranie się” i znalezienie klucza do wyjścia z trudnej sytuacji.

Wiadomo, że nie zawsze jesteśmy w stanie powściągnąć emocje, konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na to, że jeżeli jeden z elementów firmy - do tej pory przynoszący zysk – przestaje się sprawdzać, konieczne jest zarządzenie zmian i przebudowanie przedsiębiorstwa za pośrednictwem dobrze przemyślanych i rozplanowanych etapów. Trudno zmienić coś z dnia na dzień, zwłaszcza kiedy nie jesteśmy w stanie pozwolić sobie na gwałtowne poprawki, dlatego też całe przedsięwzięcie powinno być rozłożone w czasie.

To, ile go przeznaczymy na urzeczywistnianie konkretnych planów zależy od wielu elementów, przede wszystkim jednak konieczne jest zadbanie o to, aby okres przejściowy – związany najczęściej ze spadkiem produkcji i sprzedaży – był przyjęty przez pracowników oraz całe przedsięwzięcie w miarę spokojnie.

Polrab


Okres przejściowy korzystny dla biznesu