Torpedia

Biznes opiera się na decyzjach ludzkich.

Firmowe plany strategiczne

W wielu firmach kryzys wiąże się z koniecznością wprowadzania zmian, zwykle więc kierownictwo sięga po wskazówki pracowników, zapominając o tym, że specjalistyczne doradztwo oraz jeden ambitny cel daje znacznie lepsze efekty i pozwala na szybsze wyprowadzenie firmy „na prostą”.

Choć pozornie może się wydawać, że angażowanie pracowników ma za zadanie pokazać im jak są ważni dla budowania wizerunku firmy, wielu z nich nie posiada odpowiednich kompetencji, przez co nie są w stanie kreować rozsądnych planów strategicznych. Jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy zarząd decyduje się na wdrożenie pomysłów bez wcześniejszej selekcji, przez co w przedsiębiorstwie następuje totalny chaos, trudny do jednoznacznego zdefiniowania. Choć niezależne działanie może być określane mianem dyktatury, okazuje się, że w przypadku przedsiębiorstw znacznie lepsze jest określenie jednej ścieżki rozwojowej, przede wszystkim na podstawie analiz rynkowych, raportów oraz analizy danych sprzedaży i produkcji.

Mając przed oczami konkretne liczby zdecydowanie lepiej podejmować dalsze decyzje, zarząd poszukujący wyjścia z trudnej sytuacji powinien więc skrupulatnie selekcjonować to, co do zaoferowania ma mu personel. Pomysły zebrane od pracowników nie powinny być więc wprowadzane bezmyślnie, ale zgodnie z jasno określonym planem działania, ponieważ tylko w taki sposób możliwe jest rozsądne zarządzanie firmą.

eprawohub.pl/kategoria-produktu/biznes/e-commerce/


Kryzys szansą na rozwój