Torpedia

Biznes opiera się na decyzjach ludzkich.

Szef

Nasz szef to osoba niewątpliwie taka do której powinnismy mimo wszystko czuć jakiś odpowiedni szacunek. Bardzo wiele wskazuje bowiem na to że możliwości odpowiedniego szefowania i nadzorowania pracą pracowników jest bardzo ważne i jednoznacznie wpływa na nasze działania w sferze wydajności pracy. Nikt bowiem nie będzie brać pod siebie osoby, która jest nierozważna i nieodpowiednia na dane stanowisko.

Jeśli jednak nasz szef jest pobłażliwy to tak naprawdę nie musimy się przygotowywać jakoś specjalnie do działań. Da to nam wszystko możliwości rozwoju bez zbędnych przygotowań w tej kwestii. Trzeba tylko umieć jednoznacznie przewidzieć działania jakie chcemy osiągnąć w kwestii rozwoju. Być szefem jest zdecydowanie bardzo łatwo. Trzeba jednak przewidzieć możliwości działania, które pozwolą nam zastosować wszystkie czynniki pracy. Bycie szefem jest to zastosowanie możliwości rynkowych na większy czas. Da to nam spokój w działaniach i pozwoli przygotować się do dalszego postępowania rynkowego.

domeny internetowe


Szef