Torpedia

Biznes opiera się na decyzjach ludzkich.

Fuzja firm

W dobie dwudziestego pierwszego wieku współpraca między firmami - zarówno tymi wielkimi jak i tymi mniejszymi - jest dzisiaj codziennością. Nie da się nie zauważyć, że łączenie się firm ma za zadanie wyparcie innych przedsiębiorstw.

Na przykład podczas przetargów. Oprócz współpracy z inną spółką możemy również spotkać się z określeniem obejmującym przecięcie jakiejś firmy czy też wchłonięcie jej do większej, a raczej może wypadałoyby powiedzieć silniejszej korporacji. Oczywiście słowa te nie są nacechowane pozytywnie dla firmy podległej. Zazwyczaj przejęcie oznacza po prostu to, że warunki w przejętej firmie całkowicie się zmieniają.

Nierzadko wiąże się to niestety ze zwolnieniami czy innymi negatywnymi czynnikami. Warto więc starać się o to, by jeszcze przed przejęciem - gdy musi do tego dojść - wypracować sobie najbardziej korzystne warunki. Na tym poziomie także można więc mówić o współpracy obu firm. Wydaje się jednak, że zawsze przewagę ma firma przejmująca. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy słabsza firma ma kilku kandydatów na przejęcie.

emkatrans.com.pl


Firmy