สักสิเน่หา เมอแรงค์

ISBN:

Published: 2014

240 pages


Description

สักสิเน่หา  by  เมอแรงค์

สักสิเน่หา by เมอแรงค์
2014 | | PDF, EPUB, FB2, DjVu, AUDIO, mp3, ZIP | 240 pages | ISBN: | 4.26 Mb

รอยสัก...คือจุดเริมตนทีทำใหหญิงสาวทีไมเคยมีความรักเลยสักครัง...ตกหลุมรัก“ฉันควรจะบอกเธอดีรึเปลาคะวาชือรูซบนรางกายแสนเซกซีของคุณเปนชือมา” รินรสายกมือขึนกอดอกแลวเอนกายเขาไปใกลพอจะกระซิบกับเดฟลินไดโดยทีผูหญิงอีกคนไมไดยิน“มันเปนชือของคุณ” นMoreรอยสัก...คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หญิงสาวที่ไม่เคยมีความรักเลยสักครั้ง...ตกหลุมรัก“ฉันควรจะบอกเธอดีรึเปล่าคะว่าชื่อรูซบนร่างกายแสนเซ็กซี่ของคุณเป็นชื่อม้า” รินรสายกมือขึ้นกอดอกแล้วเอนกายเข้าไปใกล้พอจะกระซิบกับเดฟลินได้โดยที่ผู้หญิงอีกคนไม่ได้ยิน“มันเป็นชื่อของคุณ” น้ำเสียงและลมหายใจที่ผ่อนออกมาเหมือนเบื่อหน่ายเจือไปด้วยความรักใคร่และเอ็นดู“ชื่อใครนะคะ?”“ชื่อคุณ”“จริงหรือคะ”“อื้อ”“แต่ฉันนึกว่าเป็นชื่อ…เจ้ารูซ”“ผมก็ยังสงสัย”“เรื่องอะไรคะ”“คุณคิดได้ยังไงว่าผมจะสักชื่อม้าไว้บนตัว”Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "สักสิเน่หา":


torpedia.pl

©2013-2015 | DMCA | Contact us